5 มนต์ค้าขายดี เทน้ำเทท่า สวดมนตร์เสริมกำลังดวงใจ เรียกลูกค้าเข้าร้านค้า

การจะค้าขายผลิตภัณฑ์ให้ยอดเป๊ะปังนั้น นอกเหนือจากที่จะจำเป็นต้องอาศัยแนวทางตลาด การประชาสัมพันธ์ การดึงจุดขายของผลิตภัณฑ์ รวมทั้งความมานะแล้ว แรงใจสำหรับการค้าขายก็เป็นสิ่งที่จำเป็นไม่ด้อยไปกว่ากัน UndubZapp รู้เรื่องในความฝันของทุกคน ก็เลยได้เก็บรวบรวมมนต์ค้าขายดี เทน้ำเทท่า เพื่อพ่อค้าแม่ค้าทุกคนได้สวดมนตร์เสริมกำลังหัวใจ เอาฤกษ์เอาชัยก่อนเรียกลูกค้าเข้าร้านค้า

 
คาถาอาคมค้าขายดี หลวงพ่อคูณ
นะโม ตัสสะ
ภะขาวะโต อะระหะโต
สัมมาสัมพุท ธัสสะ
(กล่าว ๓ จบ)
 
พุทธังโหม
ธัมมังโหม
สังฆังล้อม
อันตะรายานิวาศสงบ
 
เวทมนตร์คาถาค้าขายดี หลวงพ่อเงิน
นะโม ตัสสะ
ภะค่ะวะโต อะระหะโต
สัมมาสัมพุท ธัสสะ
(กล่าว ๓ จบ)
 
สิทธิพุทธัง ธุระจังมะมะ ผู้คนไหลมา นะชาลีตำหนิ
สิทธิธัมมัง จิตตังมะมะ สิ่งของไหลมา นะชาลีว่ากล่าว
สิทธิสังฆัง จิตตังมะมะ ทรัพย์สินไหลมา นะชาลีว่ากล่าว
ฉิมพลี มหาลาภัง ภะวันตุๆเม
 
มนต์ค้าขายดี หลวงพ่อเสือดำ
นะโม ตัสสะ
ภะขาวะโต อะระหะโต
สัมมาสัมพุท ธัสสะ
(กล่าว ๓ จบ)
 
นะฤาชา กุตำหนิยะ ปัญจะสือ โสภะกัญจะ สะวะรัง
วะรัง ฤามะหันตา นะมาไม่หัง กรินิ อักขรานิ
ชะตานิ ขนแกะโลนาถัง เพชรตังโฟตำหนิ อะสังวิสุโล อุสะพุภะ สัตถุโน พุทโธ
ควรได้รับความนิยมของสามัญชน
อิทะขามะ อิทิเตตะโส คันหัง คันหาหิ ทามะสา สัตโผลงเทวะ
ราชาควรมองเห็นหน้าแม่ค้า สานังพุทโธ ภะขาวาติเตียน
 
มนต์ค้าขายดี หลวงพ่อฤาษีลิงดํา
นะโม ตัสสะ
ภะค่ะวะโต อะระหะโต
สัมมาสัมพุท ธัสสะ
(กล่าว ๓ จบ)
 
สัมปะจิตฉาไม่ ท้องนาสังสิโม
พรหมา จะ มหาเทวัญ สัพเพยักขา ปะรายันตำหนิ
พรหมา จะ มหาเทวดา อภิลาภา ภะวันเหม็นตุ เม
มหาปุญโญ มหาลาโภ ภะวันเหม็นตุเม
ไม่เตภาหุหะตำหนิ
พุทธะมะอะอุ นะโมพุทธายะ วิระทะโย วิระโคนายัง วิระหิงสา
วิระลงสี วิระทาสา วิระอิทถิโย พุทธัสสะ มานีมามะ พุทธัสสะ สวาโหม
สัมปะตำหนิจฉาไม่
เพ็งๆพาๆหาๆฤาๆ
 
เวทมนตร์คาถาค้าขายดี หลวงพ่อพัฒน์
นะโม ตัสสะ
ภะค่ะวะโต อะระหะโต
สัมมาสัมพุท ธัสสะ
(กล่าว ๓ จบ)
 
ปุญญะกาโม มะหาเถโร
มะหาเดโช มะหิทธิโก
มะหาลาโภ มะหาปุญโญ
มะหาระอุโณ มะหายะโส
สิทธิสัมปัตติเตียนสัมปันโน
นิพภะโย นิรุปัททะโม้
ตัสสะ เตชานุภาเวนะ
โสตถิ เม โหตุๆ สัพพะทาฯ

เวทมนตร์คาถาค้าขาย, อาคมค้าขายดี, คาถาอาคมเรียกสมบัติพัสถาน, บทสวดมนต์, บทสวดมนต์เรียกทรัพย์สมบัติ, บทสวดมนตร์เรียกสินทรัพย์, สวดมนต์ไหว้พระค้าขาย

การจะค้าขายผลิตภัณฑ์ให้ยอดเป๊ะปังนั้น นอกเหนือจากที่จะจำเป็นต้องอาศัยแนวทางตลาด การประชาสัมพันธ์ การดึงจุดขายของผลิตภัณฑ์ รวมทั้งความมานะแล้ว แรงใจสำหรับการค้าขายก็เป็นสิ่งที่จำเป็นไม่ด้อยไปกว่ากัน UndubZapp รู้เรื่องในความฝันของทุกคน ก็เลยได้เก็บรวบรวมมนต์ค้าขายดี เทน้ำเทท่า เพื่อพ่อค้าแม่ค้าทุกคนได้สวดมนตร์เสริมกำลังหัวใจ เอาฤกษ์เอาชัยก่อนเรียกลูกค้าเข้าร้านค้า   คาถาอาคมค้าขายดี หลวงพ่อคูณ นะโม ตัสสะ ภะขาวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ (กล่าว ๓ จบ)   พุทธังโหม ธัมมังโหม สังฆังล้อม อันตะรายานิวาศสงบ   เวทมนตร์คาถาค้าขายดี หลวงพ่อเงิน นะโม ตัสสะ ภะค่ะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ (กล่าว ๓ จบ)   สิทธิพุทธัง ธุระจังมะมะ ผู้คนไหลมา นะชาลีตำหนิ สิทธิธัมมัง จิตตังมะมะ สิ่งของไหลมา นะชาลีว่ากล่าว สิทธิสังฆัง จิตตังมะมะ ทรัพย์สินไหลมา นะชาลีว่ากล่าว ฉิมพลี…