เข้าอยู่บ้านใหม่วันไหนดี? มองกาลขึ้นบ้านใหม่ 2565 พร้อมเวลาดีในทุกวัน

 

 
จัดเตรียมของทำบุญทำทานขึ้นบ้านใหม่เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว อย่าลืมจัดแจงหายามสวยยามดีสำหรับในการทำบุญสุนทานขึ้นบ้านใหม่ เพื่อเสริมความเป็นมงคลแก่ผู้อาศัยด้วยนะคะ 🏠 พี่น้องประชาชนท่านใดที่กำลังแสวงหากาลขึ้นบ้านใหม่ 2565 พร้อมเวลาดีในทุกๆวัน ตาม UndubZapp มาเปิดปฏิทินโอกาสสวยยามดีสำหรับในการขึ้นบ้านใหม่ ปลูกเรือน ย้ายบ้าน และก็ลงเสาฤกษ์ ทั้งปี พุทธศักราช2565 กันจ้ะ
 
โอกาสขึ้นบ้านใหม่ ม.ค. 2565

 
เวลามงคล ม.ค. 2565
 
วันพุธ ที่ 5 เดือนมกราคม พุทธศักราช2565 เวลา 11:00-12:59 น.วันพฤหัสบดี ที่ 13 เดือนมกราคม พุทธศักราช2565 เวลา 13:00-14:59 น.วันอาทิตย์ ที่ 16 เดือนมกราคม พุทธศักราช2565 เวลา 07:00-08:59 น.วันอังคาร ที่ 25 ม.ค. พุทธศักราช2565 เวลา 13:00-14:59 น.วันเสาร์ ที่ 29 เดือนมกราคม พุทธศักราช2565 เวลา 05:00-06:59 น.วันจันทร์ ที่ 31 ม.ค. พุทธศักราช2565 เวลา 13:00-14:59 น.
 
กาลขึ้นบ้านใหม่ ก.พ. 2565

 
ยามมงคล กุมภาพันธ์ 2565
 
วันพฤหัสบดี ที่ 3 ก.พ. พุทธศักราช2565 เวลา 07:00-08:59 น.วันศุกร์ ที่ 11 ก.พ. พุทธศักราช2565 เวลา 09:00-10:59 น.วันเสาร์ ที่ 19 เดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช2565 เวลา 05:00-06:59 น.วันพุธ ที่ 23 เดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช2565 เวลา 09:00-10:59 น.วันศุกร์ ที่ 25 ก.พ. พุทธศักราช2565 เวลา 17:00-18:59 น.วันอาทิตย์ ที่ 27 ก.พ. พุทธศักราช2565 เวลา 07:00-08:59 น.
 
กาลขึ้นบ้านใหม่ มีนาคม 2565

 
เวลามงคล มี.ค. 2565
 
วันพฤหัสบดี ที่ 3 มี.ค. พุทธศักราช2565 เวลา 05:00-06:59 น.วันจันทร์ ที่ 7 มี.ค. พุทธศักราช2565 เวลา 09:00-10:59 น.วันอาทิตย์ ที่ 13 มี.ค. พุทธศักราช2565 เวลา 09:00-10:59 น.วันอังคาร ที่ 22 มี.ค. พุทธศักราช2565 เวลา 09:00-10:59 น.วันพุธ ที่ 23 มี.ค. พุทธศักราช2565 เวลา 07:00-08:59 น.วันพฤหัสบดี ที่ 31 มี.ค. พุทธศักราช2565 เวลา 09:00-10:59 น.
 
กาลขึ้นบ้านใหม่ ม.ย. 2565

 
กาลมงคล ม.ย. 2565
 
วันศุกร์ ที่ 1 ม.ย. พุทธศักราช2565 เวลา 05:00-06:59 น.วันอาทิตย์ ที่ 3 เดือนเมษายน พุทธศักราช2565 เวลา 09:00-10:59 น.วันจันทร์ ที่ 4 เดือนเมษายน พุทธศักราช2565 เวลา 07:00-08:59 น.วันอาทิตย์ ที่ 10 ม.ย. พุทธศักราช2565 เวลา 11:00-12:59 น.วันพฤหัสบดี ที่ 14 เดือนเมษายน พุทธศักราช2565 เวลา 05:00-06:59 น.วันอังคาร ที่ 19 ม.ย. พุทธศักราช2565 เวลา 13:00-14:59 น.วันศุกร์ ที่ 22 เดือนเมษายน พุทธศักราช2565 เวลา 07:00-08:59 น.
 
โอกาสขึ้นบ้านใหม่ พ.ค. 2565

 
กาลมงคล พฤษภาคม 2565
 
วันอาทิตย์ ที่ 1 เดือนพฤษภาคม พุทธศักราช2565 เวลา 05:00-06:59 น.วันพฤหัสบดี ที่ 5 เดือนพฤษภาคม พุทธศักราช2565 เวลา 05:00-06:59 น.วันอาทิตย์ ที่ 8 พ.ค. พุทธศักราช2565 เวลา 05:00-06:59 น.วันจันทร์ ที่ 9 เดือนพฤษภาคม พุทธศักราช2565 เวลา 07:00-08:59 น.วันพุธ ที่ 11 เดือนพฤษภาคม พุทธศักราช2565 เวลา 05:00-06:59 น.วันศุกร์ ที่ 13 เดือนพฤษภาคม พุทธศักราช2565 เวลา 13:00-14:59 น.วันอาทิตย์ ที่ 15 เดือนพฤษภาคม พุทธศักราช2565 เวลา 09:00-10:59 น.วันศุกร์ ที่ 20 พ.ค. พุทธศักราช2565 เวลา 13:00-14:59 น.วันจันทร์ ที่ 23 เดือนพฤษภาคม พุทธศักราช2565 เวลา 05:00-06:59 น.วันศุกร์ ที่ 27 เดือนพฤษภาคม พุทธศักราช2565 เวลา 07:00-08:59 น.
 
ยามขึ้นบ้านใหม่ มิ.ย. 2565

 
เวลามงคล มิถานายน 2565
 
วันพุธ ที่ 1 เดือนมิถุนายน พุทธศักราช2565 เวลา 11:00-12:59 น.วันเสาร์ ที่ 4 เดือนมิถุนายน พุทธศักราช2565 เวลา 05:00-06:59 น.วันพุธ ที่ 8 เดือนมิถุนายน พุทธศักราช2565 เวลา 07:00-08:59 น.วันพฤหัสบดี ที่ 9 เดือนมิถุนายน พุทธศักราช2565 เวลา 11:00-12:59 น.วันอาทิตย์ ที่ 12 เดือนมิถุนายน พุทธศักราช2565 เวลา 13:00-14:59 น.วันอังคาร ที่ 14 เดือนมิถุนายน พุทธศักราช2565 เวลา 07:00-08:59 น.วันพุธ ที่ 15 เดือนมิถุนายน พุทธศักราช2565 เวลา 07:00-08:59 น.วันจันทร์ ที่ 20 เดือนมิถุนายน พุทธศักราช2565 เวลา 07:00-08:59 น.วันพฤหัสบดี ที่ 23 เดือนมิถุนายน พุทธศักราช2565 เวลา 09:00-10:59 น.วันศุกร์ ที่ 24 เดือนมิถุนายน พุทธศักราช2565 เวลา 09:00-10:59 น.วันอาทิตย์ ที่ 26 เดือนมิถุนายน พุทธศักราช2565 เวลา 09:00-10:59 น.วันจันทร์ ที่ 27 เดือนมิถุนายน พุทธศักราช2565 เวลา 07:00-08:59 น.
 
กาลขึ้นบ้านใหม่ ก.ค. 2565

 
กาลมงคล ก.ค. 2565
 
วันอังคาร ที่ 5 ก.ค. พุทธศักราช2565 เวลา 09:00-10:59 น.วันพุธ ที่ 6 ก.ค. พุทธศักราช2565 เวลา 09:00-10:59 น.วันอังคาร ที่ 12 ก.ค. พุทธศักราช2565 เวลา 13:00-14:59 น.วันพุธ ที่ 13 เดือนกรกฎาคม พุทธศักราช2565 เวลา 05:00-06:59 น.วันศุกร์ ที่ 15 เดือนกรกฎาคม พุทธศักราช2565 เวลา 07:00-08:59 น.วันอาทิตย์ ที่ 17 ก.ค. พุทธศักราช2565 เวลา 09:00-10:59 น.วันพฤหัสบดี ที่ 21 เดือนกรกฎาคม พุทธศักราช2565 เวลา 07:00-08:59 น.วันอาทิตย์ ที่ 24 เดือนกรกฎาคม พุทธศักราช2565 เวลา 13:00-14:59 น.วันจันทร์ ที่ 25 เดือนกรกฎาคม พุทธศักราช2565 เวลา 11:00-12:59 น.วันเสาร์ ที่ 30 เดือนกรกฎาคม พุทธศักราช2565 เวลา 13:00-14:59 น.
 
เวลาขึ้นบ้านใหม่ ส.ค. 2565

 
เวลามงคล สิงหาคม 2565
 
วันเสาร์ ที่ 6 เดือนสิงหาคม พุทธศักราช2565 เวลา 05:00-06:59 น.วันจันทร์ ที่ 8 เดือนสิงหาคม พุทธศักราช2565 เวลา 11:00-12:59 น.วันพุธ ที่ 10 ส.ค. พุทธศักราช2565 เวลา 09:00-10:59 น.วันเสาร์ ที่ 13 ส.ค. พุทธศักราช2565 เวลา 07:00-08:59 น.วันจันทร์ ที่ 15 เดือนสิงหาคม พุทธศักราช2565 เวลา 05:00-06:59 น.วันพฤหัสบดี ที่ 18 ส.ค. พุทธศักราช2565 เวลา 05:00-06:59 น.วันศุกร์ ที่ 19 ส.ค. พุทธศักราช2565 เวลา 07:00-08:59 น.วันจันทร์ ที่ 22 ส.ค. พุทธศักราช2565 เวลา 09:00-10:59 น.วันอังคาร ที่ 23 ส.ค. พุทธศักราช2565 เวลา 09:00-10:59 น.วันพุธ ที่ 31 ส.ค. พุทธศักราช2565 เวลา 07:00-08:59 น.
 
เวลาขึ้นบ้านใหม่ กันยายน 2565

 
กาลมงคล ก.ย. 2565
 
วันพฤหัสบดี ที่ 1 เดือนกันยายน พุทธศักราช2565 เวลา 07:00-08:59 น.วันอังคาร ที่ 6 ก.ย. พุทธศักราช2565 เวลา 07:00-08:59 น.วันศุกร์ ที่ 16 ก.ย. พุทธศักราช2565 เวลา 07:00-08:59 น.วันพุธ ที่ 21 ก.ย. พุทธศักราช2565 เวลา 09:00-10:59 น.วันเสาร์ ที่ 24 เดือนกันยายน พุทธศักราช2565 เวลา 07:00-08:59 น.วันพุธ ที่ 28 เดือนกันยายน พุทธศักราช2565 เวลา 13:00-14:59 น.
 
โอกาสขึ้นบ้านใหม่ ตุลาคม 2565
 
เวลามงคล ต.ค. 2565
 
วันเสาร์ ที่ 1 เดือนตุลาคม พุทธศักราช2565 เวลา 07:00-08:59 น.วันจันทร์ ที่ 3 เดือนตุลาคม พุทธศักราช2565 เวลา 09:00-10:59 น.วันพฤหัสบดี ที่ 6 เดือนตุลาคม พุทธศักราช2565 เวลา 07:00-08:59 น.วันเสาร์ ที่ 8 เดือนตุลาคม พุทธศักราช2565 เวลา 05:00-06:59 น.วันจันทร์ ที่ 17 เดือนตุลาคม พุทธศักราช2565 เวลา 05:00-06:59 น.วันพฤหัสบดี ที่ 20 เดือนตุลาคม พุทธศักราช2565 เวลา 11:00-12:59 น.วันจันทร์ ที่ 24 ต.ค. พุทธศักราช2565 เวลา 09:00-10:59 น.วันอังคาร ที่ 25 ต.ค. พุทธศักราช2565 เวลา 07:00-08:59 น.
 
กาลขึ้นบ้านใหม่ พฤศจิกายน 2565

 
โอกาสมงคล พ.ย. 2565
 
วันอังคาร ที่ 1 พ.ย. พุทธศักราช2565 เวลา 05:00-06:59 น.วันพฤหัสบดี ที่ 3 พ.ย. พุทธศักราช2565 เวลา 09:00-10:59 น.วันเสาร์ ที่ 5 เดือนพฤศจิกายน พุทธศักราช2565 เวลา 07:00-08:59 น.วันพุธ ที่ 9 พ.ย. พุทธศักราช2565 เวลา 13:00-14:59 น.วันพฤหัสบดี ที่ 10 พ.ย. พุทธศักราช2565 เวลา 05:00-06:59 น.วันอาทิตย์ ที่ 13 พ.ย. พุทธศักราช2565 เวลา 05:00-06:59 น.วันเสาร์ ที่ 19 พ.ย. พุทธศักราช2565 เวลา 05:00-06:59 น.วันจันทร์ ที่ 21 เดือนพฤศจิกายน พุทธศักราช2565 เวลา 13:00-14:59 น.วันอังคาร ที่ 22 พ.ย. พุทธศักราช2565 เวลา 11:00-12:59 น.วันศุกร์ ที่ 25 เดือนพฤศจิกายน พุทธศักราช2565 เวลา 05:00-06:59 น.
 
เวลาขึ้นบ้านใหม่ ธ.ค. 2565
 
โอกาสมงคล ธันวาคม 2565
 
วันพฤหัสบดี ที่ 1 เดือนธันวาคม พุทธศักราช2565 เวลา 05:00-06:59 น.วันเสาร์ ที่ 3 เดือนธันวาคม พุทธศักราช2565 เวลา 07:00-08:59 น.วันอาทิตย์ ที่ 4 เดือนธันวาคม พุทธศักราช2565 เวลา 05:00-06:59 น.วันพฤหัสบดี ที่ 8 เดือนธันวาคม พุทธศักราช2565 เวลา 09:00-10:59 น.วันศุกร์ ที่ 9 ธ.ค. พุทธศักราช2565 เวลา 13:00-14:59 น.วันอาทิตย์ ที่ 18 ธ.ค. พุทธศักราช2565 เวลา 07:00-08:59 น.วันจันทร์ ที่ 26 เดือนธันวาคม พุทธศักราช2565 เวลา 09:00-10:59 น.
 

ดูชะตา, ทำนายดวงชะตาปี 2565, ดูชะตาแม่นๆ, มองโอกาส, ยามขึ้นบ้าน, เวลาขึ้นบ้านใหม่, โอกาสขึ้นบ้านใหม่ 2565, ยามบ้านใหม่, ยามเข้าบ้านใหม่, หากาล

    จัดเตรียมของทำบุญทำทานขึ้นบ้านใหม่เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว อย่าลืมจัดแจงหายามสวยยามดีสำหรับในการทำบุญสุนทานขึ้นบ้านใหม่ เพื่อเสริมความเป็นมงคลแก่ผู้อาศัยด้วยนะคะ 🏠 พี่น้องประชาชนท่านใดที่กำลังแสวงหากาลขึ้นบ้านใหม่ 2565 พร้อมเวลาดีในทุกๆวัน ตาม UndubZapp มาเปิดปฏิทินโอกาสสวยยามดีสำหรับในการขึ้นบ้านใหม่ ปลูกเรือน ย้ายบ้าน และก็ลงเสาฤกษ์ ทั้งปี พุทธศักราช2565 กันจ้ะ   โอกาสขึ้นบ้านใหม่ ม.ค. 2565   เวลามงคล ม.ค. 2565   วันพุธ ที่ 5 เดือนมกราคม พุทธศักราช2565 เวลา 11:00-12:59 น.วันพฤหัสบดี ที่ 13 เดือนมกราคม พุทธศักราช2565 เวลา 13:00-14:59 น.วันอาทิตย์ ที่ 16 เดือนมกราคม พุทธศักราช2565 เวลา 07:00-08:59 น.วันอังคาร ที่ 25 ม.ค. พุทธศักราช2565 เวลา 13:00-14:59…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *