สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรภท. หนุน ‘7 รัฐมนตรี’ ลาคณะรัฐมนตรี ต่อต้านต่อสัมปทานสายสีเขียว รับมิได้ ค่าเดินทางแพงเกิน