สมชัย บุกห้องหนังสือสภานิติบัญญัติ ค้นบันทึกผูก กมธนาคารเงื่อนวาระ 8 ปี เปิดให้มองชัดๆมันจบแล้วครับผมนาย

สมชัย บุกห้องหนังสือสภานิติบัญญัติ ค้นบันทึกผูก กมธนาคารเงื่อนวาระ 8 ปี เปิดให้มองชัดๆมันจบแล้วขอรับนาย
ช่วงวันที่ 29 กันยายน2565 นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตกาลคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) โพสต์เฟซบุ๊กถึงบันทึกการสัมมนาของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ว่า มาค้นบันทึกการสัมมนาผู้ตัดสินร่างรัฐธรรมนูญ (แขนธนาคาร) ให้เห็นมากับตาตนเอง
หอสมุดสภานิติบัญญัติ อยู่ที่ชั้น 9 ตึกกึ่งกลาง ของสภานิติบัญญัติ ยังไม่ค่อยมีคนมาใช้บริการนัก เพราะปากทางเข้าสลับซับซ้อนและก็พสกนิกรทั่วๆไปบางทีอาจไม่สบายสำหรับในการเข้าพื้นที่สภานิติบัญญัติใหม่
เอกสารบันทึกการสัมมนา มือธนาคาร มี copy เดียว เย็บปกแข็ง ปริมาณ 11 เล่ม เป็นบันทึกครั้งที่ 1-ครั้งที่ 485 หนักเล่มละราว 3 กิโล
ส่วนเล่มที่ต้องการมองเป็นปกอ่อนสีเหลือง ของการสัมมนาครั้งที่ 486-501 ที่แยกออกมาต่างหาก
บันทึกการสัมมนาครั้งที่ 500 วันที่ 7 เดือนกันยายน 2561 เริ่มสัมมนาเวลา 13.40 น. มีผู้ตัดสินเข้าสัมมนา 19 คน ในวาระที่ 3 เกิดเรื่องเพื่อไตร่ตรอง มีมาตราที่นำเข้าสู่การใคร่ครวญเป็นมาตรา 158, 161, 171, 174, 175, 176, 177, 179, 180, 182รวมทั้ง 183
ในส่วนมาตรา 158 ที่ว่าด้วยการครองตำแหน่งนายกฯ ห้ามเกิน 8 ปีนั้น อยู่ในหน้า 2-6 มีผู้อภิปรายรวมทั้งการลงความเห็นดังต่อไปนี้
“ถ้านายกฯที่ครอบครองตำแหน่งอยู่ก่อนวันที่รัฐธรรมนูญ 2560 ประกาศใช้บังคับ เมื่อเมืองไทยยังคงมีการดูแลระบบประชาธิปไตยอันมีกษัตริย์ทรงเป็นผู้นำ ก็ควรจะนับช่วงเวลาที่ครอบครองตำแหน่งดังที่กล่าวมาแล้วรวมกับช่วงเวลาที่ครองตำแหน่งตามรัฐธรรมนูญ 2560 ด้วย”
สุวจนะ มุกด์ รองประธานกรรมการผู้ที่หนึ่ง (หน้า 3)
“เมื่อพินิจพิเคราะห์บทเฉพาะกาลในมาตรา 264 วรรคหนึ่ง ข้อบังคับว่า “ให้คณะรัฐมนตรีที่บริหารราชการแผ่นดินอยู่ในวันก่อนหน้าประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้เป็นคณะรัฐมนตรีตามบทบัญญัติที่รัฐธรรมนูญนี้ จนกระทั่งคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหม่คราวหลังการเลือกตั้งทั่วๆไปคราวแรกตามรัฐธรรมนูญนี้จะเข้ารับหน้าที่ แล้วก็ให้นำความลับมาตรา 263 วรรคสาม มาใช้บังคับแก่การครองตำแหน่งด้วยโดยผ่อนปรน” การกำหนดในลักษณะดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นชี้ให้เห็นว่า แม้ว่าจะครองตำแหน่งนายกฯอยู่ก่อนวันที่รัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับก็สามารถนับรวมช่วงเวลาดังที่กล่าวถึงแล้วรวมกับช่วงเวลาที่ครอบครองตำแหน่งนายกฯตามรัฐธรรมนูญ 2560 ได้ ซึ่งเมื่อนับรวมช่วงเวลาที่ครอบครองตำแหน่งนายกฯจะต้องมีช่วงเวลาไม่เกิน 8 ปี”
มีชัย ฤชุประเภท ประธาน แขนธนาคาร (หน้า 3-4)
“ได้ระบุแนวทางใหม่เกี่ยวกับการนับช่วงเวลาการครองตำแหน่งนายกฯเพื่อกำเนิดความกระจ่างสำหรับการนับช่วงเวลา กล่าวอีกนัยหนึ่ง การนับช่วงเวลาแปดปีนั้น หากแม้บุคคลดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นจะไม่ได้มีการครอบครองตำแหน่งนายกฯต่อเนื่องกันก็ตาม แต่ว่าถ้าหากรวมช่วงเวลาทั้งผองที่ครองตำแหน่งนายกฯของบุคคลดังที่กล่าวมาข้างต้นแล้วเกินแปดปี ก็ต้องห้ามไม่ให้ครองตำแหน่งนายกฯ แม้กระนั้นแม้กระนั้น ได้ระบุข้อละเว้นไว้ว่า การนับช่วงเวลาการครองตำแหน่งของนายกฯในระหว่างรักษาการหลังจากการพ้นตำแหน่ง จะไม่เอามานับรวมกับช่วงเวลาการครองตำแหน่งของนายกฯดังกล่าวมาแล้วข้างต้น การกำหนดช่วงเวลาแปดปีไว้ก็เพื่อไม่ให้มีการผูกขาดอำนาจในทางการบ้านการเมืองนานเกินความจำเป็นอันจะเป็นสาเหตุกำเนิดวิกฤตทางด้านการเมืองได้”
ความเห็นชอบห้องประชุม มือธนาคาร (หน้า 6)
เลิกสัมมนาเวลา 16.40 น.
บันทึกการสัมมนาครั้งที่ 5024 ชั่วโมงวันอังคารที่ 11 ก.ย. 2561 เริ่มสัมมนาเวลา 14.05 น. มีผู้ตัดสินเข้าสัมมนา 18 คน
ระเบียบวาระลำดับที่สอง ยืนยันบันทึกการสัมมนา
“คณะกรรมการลงความเห็นยืนยันบันทึกการสัมมนาครั้งที่ 497 วันอังคารที่ 28 ส.ค. 2561 ถึงครั้งที่ 500 วันศุกร์ที่ 7 เดือนกันยายน 2561 ที่ภาควิชาอนุกรรมการพินิจพิเคราะห์ตรวจบันทึกการสัมมนารวมทั้งรายงานการประชุมตรวจสอบแล้ว โดยไม่มีการปรับแต่ง”
(หน้า 2)
เลิกสัมมนาเวลา 16.05 น.
จบแล้วขอรับนายจ้าง
 

สมชัย บุกห้องหนังสือสภานิติบัญญัติ ค้นบันทึกผูก กมธนาคารเงื่อนวาระ 8 ปี เปิดให้มองชัดๆมันจบแล้วขอรับนาย ช่วงวันที่ 29 กันยายน2565 นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตกาลคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) โพสต์เฟซบุ๊กถึงบันทึกการสัมมนาของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ว่า มาค้นบันทึกการสัมมนาผู้ตัดสินร่างรัฐธรรมนูญ (แขนธนาคาร) ให้เห็นมากับตาตนเอง หอสมุดสภานิติบัญญัติ อยู่ที่ชั้น 9 ตึกกึ่งกลาง ของสภานิติบัญญัติ ยังไม่ค่อยมีคนมาใช้บริการนัก เพราะปากทางเข้าสลับซับซ้อนและก็พสกนิกรทั่วๆไปบางทีอาจไม่สบายสำหรับในการเข้าพื้นที่สภานิติบัญญัติใหม่ เอกสารบันทึกการสัมมนา มือธนาคาร มี copy เดียว เย็บปกแข็ง ปริมาณ 11 เล่ม เป็นบันทึกครั้งที่ 1-ครั้งที่ 485 หนักเล่มละราว 3 กิโล ส่วนเล่มที่ต้องการมองเป็นปกอ่อนสีเหลือง ของการสัมมนาครั้งที่ 486-501 ที่แยกออกมาต่างหาก บันทึกการสัมมนาครั้งที่ 500 วันที่ 7 เดือนกันยายน 2561 เริ่มสัมมนาเวลา 13.40 น. มีผู้ตัดสินเข้าสัมมนา…