‘สตรีวิทยา 2’ ปิดโรงเรียน 19-25 กุมภาพันธ์ ข้างหลังผู้ดูแล น.ร.ติดวัววิด 1 ราย


‘สตรีวิทยา 2’ ปิดโรงเรียน 19-25 กุมภาพันธ์ ข้างหลังผู้ดูแล น.ร.ติดวัววิด 1 ราย
ตอนวันที่ 18 เดือนกุมภาพันธ์ ดร.สาวน้อยพัชญ์ กานต์ภูเขาวนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวิทยา 2 ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ออกประกาศปิดโรงเรียนด้วยเหตุพิเศษ (ฉบับที่ 4) โดยมีประโยชน์สำคัญเป็น ทางสถานศึกษาได้รับรายงานจากผู้ดูแลเด็กนักเรียนชั้น มัธยม1 ปริมาณ 1 คน ได้รับการตรวจและก็พบว่าติดเชื้อโรควัววิด-19 ปัจจุบันนี้อยู่ระหว่างที่กระทรวงสาธารณสุขกำลังทำงานสืบสวนโรค
ด้วยเหตุนั้น เพื่อเป็นการคุ้มครองการแพร่ระบาดติดโรควัววิด-19 และก็ความหวังดีสุขภาพของเด็กนักเรียน คุณครู พนักงานของสถานที่เรียน รวมทั้งผู้ดูแล ทางโรงเรียนสตรีวิทยา 2 ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ก็เลยปิดโรงเรียนด้วยเหตุพิเศษตรงเวลา 5 วันทำการ เมื่อวันที่ 19-25 เดือนกุมภาพันธ์ 2564 โดยระหว่างนี้ให้จัดแจงเรียนการสอนออนไลน์
เวลาเดียวกัน สถานศึกษาความสงบสุขวิทยา ตำบลรวมทั้งเขตลาดพร้าว ออกประกาศปิดเรียนกรณีพิเศษ เฉพาะเด็กนักเรียนที่มีญาติอาศัยอยู่ในครอบครัวเดียวกันที่อยู่โรงเรียนสตรีวิทยา 2 เมื่อวันที่ 19-25 เดือนกุมภาพันธ์ 2564 โดยสถานศึกษาได้พิเคราะห์จัดให้มีการเรียนการสอนออนไลน์ (Zoom)

‘สตรีวิทยา 2’ ปิดโรงเรียน 19-25 กุมภาพันธ์ ข้างหลังผู้ดูแล น.ร.ติดวัววิด 1 ราย ตอนวันที่ 18 เดือนกุมภาพันธ์ ดร.สาวน้อยพัชญ์ กานต์ภูเขาวนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวิทยา 2 ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ออกประกาศปิดโรงเรียนด้วยเหตุพิเศษ (ฉบับที่ 4) โดยมีประโยชน์สำคัญเป็น ทางสถานศึกษาได้รับรายงานจากผู้ดูแลเด็กนักเรียนชั้น มัธยม1 ปริมาณ 1 คน ได้รับการตรวจและก็พบว่าติดเชื้อโรควัววิด-19 ปัจจุบันนี้อยู่ระหว่างที่กระทรวงสาธารณสุขกำลังทำงานสืบสวนโรค ด้วยเหตุนั้น เพื่อเป็นการคุ้มครองการแพร่ระบาดติดโรควัววิด-19 และก็ความหวังดีสุขภาพของเด็กนักเรียน คุณครู พนักงานของสถานที่เรียน รวมทั้งผู้ดูแล ทางโรงเรียนสตรีวิทยา 2 ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ก็เลยปิดโรงเรียนด้วยเหตุพิเศษตรงเวลา 5 วันทำการ เมื่อวันที่ 19-25 เดือนกุมภาพันธ์ 2564 โดยระหว่างนี้ให้จัดแจงเรียนการสอนออนไลน์ เวลาเดียวกัน สถานศึกษาความสงบสุขวิทยา ตำบลรวมทั้งเขตลาดพร้าว ออกประกาศปิดเรียนกรณีพิเศษ เฉพาะเด็กนักเรียนที่มีญาติอาศัยอยู่ในครอบครัวเดียวกันที่อยู่โรงเรียนสตรีวิทยา 2 เมื่อวันที่ 19-25 เดือนกุมภาพันธ์ 2564…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *