‘บีเกิ้ล’ กลุ่มสุนัขดมกลิ่น สกัด ‘หมูยอ’ 9 กิโลกรัม จากเวียดนาม ค้างสุวรรณภูมิ ไม่ถูกลัก…

‘บีเกิ้ล’ กลุ่มสุนัขดมกลิ่น สกัด ‘หมูยอ’ 9 กิโลกรัม จากเวียดนาม ติดอยู่สุวรรณภูมิ ไม่ถูกลักลอบเข้าไทย แอบแฝงมาพร้อมกับสัมภาระ
ช่วงวันที่ 23 ต.ค.ก่อนหน้านี้ กองสารวัตรและก็กักกัน กรมปศุสัตว์ เผยออกมาว่า ชุดดำเนินการกลุ่มสุนัขดมกลิ่น (DLD-Quarantine and Inspection Canine unit) ด่านกักกันสัตว์สนามบินสุวรรณภูมิ ทำงานตรวจทานการขโมยลอบโยกย้ายสัตว์-ซากสัตว์ อีกทั้งขาเข้าและก็ขาออก รอบๆตึกผู้โดยสารสนามบินสุวรรณภูมิ
จากการตรวจดูเที่ยวบินในวันที่ 23 ต.ค. เจอการกระทำผิดตามมายี่ห้อ 31 ที่พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ พุทธศักราช2558 หลักฐานเป็นหมูยอ 9 โล จากเที่ยวบินต้นทางฮานอย ประเทศเวียดนาม
แม้มีเชื้อโรค ASF แปดเปื้อน บางทีอาจนำมาซึ่งการก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคอหิวาตกโรคแอฟริกาในหมู (African Swine Fever : ASF) ในจำพวกสัตว์หมูแล้วก็หมูป่า ซึ่งจะมีผลต่ออุตสาหกรรมด้านที่เกี่ยวข้องกับการผลิตหมูรวมทั้งเศรษฐกิจมวลรวมของประเทศได้

สำหรับหลักฐานนั้น ข้าราชการได้จัดการเก็บเนื้อเก็บตัวอย่างส่งไปเพื่อทำการตรวจเพื่อเฝ้าระวังโรค ASF และก็ทำลายในลำดับต่อไป
เวลาเดียวกัน มีผู้ซักถามว่า “ให้นำหมูยอไปกิน ด้วยเหตุว่าราคาเท่านี้เอง” กองสารวัตรรวมทั้งกักกันก็เลยให้ข้อมูลว่า เชื้อโรคสามารถแปดเปื้อนกับของกิน และก็สามารถแพร่ทำให้เกิดผลกระทบเป็นวงกว้างในแวดวงเลี้ยงหมูได้ ก็เลยจำเป็นต้องเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดมากมายๆเพื่อญาติเกษตรกรคนไทย


‘บีเกิ้ล’ กลุ่มสุนัขดมกลิ่น สกัด ‘หมูยอ’ 9 กิโลกรัม จากเวียดนาม ติดอยู่สุวรรณภูมิ ไม่ถูกลักลอบเข้าไทย แอบแฝงมาพร้อมกับสัมภาระ ช่วงวันที่ 23 ต.ค.ก่อนหน้านี้ กองสารวัตรและก็กักกัน กรมปศุสัตว์ เผยออกมาว่า ชุดดำเนินการกลุ่มสุนัขดมกลิ่น (DLD-Quarantine and Inspection Canine unit) ด่านกักกันสัตว์สนามบินสุวรรณภูมิ ทำงานตรวจทานการขโมยลอบโยกย้ายสัตว์-ซากสัตว์ อีกทั้งขาเข้าและก็ขาออก รอบๆตึกผู้โดยสารสนามบินสุวรรณภูมิ จากการตรวจดูเที่ยวบินในวันที่ 23 ต.ค. เจอการกระทำผิดตามมายี่ห้อ 31 ที่พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ พุทธศักราช2558 หลักฐานเป็นหมูยอ 9 โล จากเที่ยวบินต้นทางฮานอย ประเทศเวียดนาม แม้มีเชื้อโรค ASF แปดเปื้อน บางทีอาจนำมาซึ่งการก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคอหิวาตกโรคแอฟริกาในหมู (African Swine Fever : ASF) ในจำพวกสัตว์หมูแล้วก็หมูป่า ซึ่งจะมีผลต่ออุตสาหกรรมด้านที่เกี่ยวข้องกับการผลิตหมูรวมทั้งเศรษฐกิจมวลรวมของประเทศได้ สำหรับหลักฐานนั้น ข้าราชการได้จัดการเก็บเนื้อเก็บตัวอย่างส่งไปเพื่อทำการตรวจเพื่อเฝ้าระวังโรค ASF และก็ทำลายในลำดับต่อไป เวลาเดียวกัน มีผู้ซักถามว่า…