ที่ทำการสลากฯ แจงเงื่อนถูกรางวัล 17 ใบ จนกระทั่งไม่รวมชุดสลากกินแบ่งดิจิทัลขาย ผู้บริโภคเลือกเองทุกใบ