ชาวเน็ตแชร์กึกก้อง ป้ายบนทางด่วนสะกดไม่ถูก เวลคัมความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิค ด้านการทางพิเศษฯโร่ขอโทษ 

ชาวเน็ตแชร์กึกก้อง ป้ายบนทางด่วนสะกดไม่ถูก เวลคัมหัวหน้าความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิค ด้านการทางพิเศษฯโร่ขอโทษ 
ผู้รายงานข่าวกล่าวว่า ในโลกอินเตอร์เน็ตได้แห่แชร์ภาพป้ายไฟLEDบนทางด่วนสายหนึ่ง โดยขึ้นใจความภาษาอังกฤษ “Welcome To APEC 2020” หรือ “ยินดีต้อนรับสู่การสัมมนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิค 2020” โดยที่สะกดคำว่า Welcome ไม่ถูก เป็น Welcom กระทั่งทำให้มีเสียงติชมจำนวนไม่ใช่น้อย
ปัจจุบัน (14 เดือนพฤศจิกายน) กทพ. (การทางพิเศษแห่งประเทศไทย) ได้อธิบายกรณีดังที่กล่าวมาข้างต้นโดยบอกว่า ดังที่สื่อสังคมออนไลน์ได้เผยแพร่ภาพป้ายเปลี่ยนแปลงเนื้อความ (VMS) บนทางพิเศษสังสรรค์รัช ที่ขึ้นใจความต้อนรับการสัมมนา APEC 2022 ตกหล่นนั้น
การทางพิเศษแห่งประเทศไทยขออธิบายว่า ป้ายที่มีเนื้อความตกหล่นเป็นป้าย VMS แบบ full แอลอีดี ที่จัดตั้งบนทางพิเศษสังสรรค์รัชเพียงแต่บางป้ายแค่นั้น ซึ่งการทางพิเศษฯได้จัดการปรับปรุงแก้ไขเป็นที่เป็นระเบียบแล้ว เมื่อตรวจเจอ ตั้งแต่เที่ยงตรงของวันเสาร์ที่ 12 พ.ย. 2565 ส่วนป้าย VMS ของทางพิเศษที่เหลืออีก 7 สายทาง ไม่ได้มีข้อบกพร่องอะไร

ชาวเน็ตแชร์กึกก้อง ป้ายบนทางด่วนสะกดไม่ถูก เวลคัมหัวหน้าความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิค ด้านการทางพิเศษฯโร่ขอโทษ  ผู้รายงานข่าวกล่าวว่า ในโลกอินเตอร์เน็ตได้แห่แชร์ภาพป้ายไฟLEDบนทางด่วนสายหนึ่ง โดยขึ้นใจความภาษาอังกฤษ “Welcome To APEC 2020” หรือ “ยินดีต้อนรับสู่การสัมมนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิค 2020” โดยที่สะกดคำว่า Welcome ไม่ถูก เป็น Welcom กระทั่งทำให้มีเสียงติชมจำนวนไม่ใช่น้อย ปัจจุบัน (14 เดือนพฤศจิกายน) กทพ. (การทางพิเศษแห่งประเทศไทย) ได้อธิบายกรณีดังที่กล่าวมาข้างต้นโดยบอกว่า ดังที่สื่อสังคมออนไลน์ได้เผยแพร่ภาพป้ายเปลี่ยนแปลงเนื้อความ (VMS) บนทางพิเศษสังสรรค์รัช ที่ขึ้นใจความต้อนรับการสัมมนา APEC 2022 ตกหล่นนั้น การทางพิเศษแห่งประเทศไทยขออธิบายว่า ป้ายที่มีเนื้อความตกหล่นเป็นป้าย VMS แบบ full แอลอีดี ที่จัดตั้งบนทางพิเศษสังสรรค์รัชเพียงแต่บางป้ายแค่นั้น ซึ่งการทางพิเศษฯได้จัดการปรับปรุงแก้ไขเป็นที่เป็นระเบียบแล้ว เมื่อตรวจเจอ ตั้งแต่เที่ยงตรงของวันเสาร์ที่ 12 พ.ย. 2565 ส่วนป้าย VMS ของทางพิเศษที่เหลืออีก 7 สายทาง ไม่ได้มีข้อบกพร่องอะไร