กรมการพัฒนาชุมชน เปิดตัว Platform ดิจิทัล “Click ชุมชน… ทำความเข้าใจ มอง ท่องเที่ยว ทั่วไทย” ให้ของขวัญ…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *